Thời gian
người lớn - 1+
Trẻ em -0+

LIÊN HỆ

Liên lạc

ALBA WELLNESS VALLEY BY FUSION

Phong Son Commune, Phong Dien District, Thua Thien Hue Province, Vietnam
T. +84 234 3556 666 - +84 234 3552 222   
E. reservations.frcr@fusionhotelgroup.com

Hãy đăng ký để nhận bản tin